Master Politieke Communicatie


Communicatie is de zuurstof van de politiek. Massamedia zijn van levensbelang voor politici en partijen. Het publiek vormt de inzet.

De Master Politieke Communicatie analyseert de relatie tussen politiek, media en publiek. Om te begrijpen, te verklaren en te sturen.

Enkele sleutelkenmerken van deze nieuwe opleiding:

  • Actueel: Deze opleiding behandelt vooral hedendaagse tendensen. Historische ontwikkelingen komen aan bod waar nodig, maar de nadruk ligt op de relaties tussen politiek, media en publiek in de 21ste eeuw.

  • Wetenschappelijk: De master vertrekt vanuit wetenschappelijk uitdagende vaststellingen. Een theoretische fundering is noodzakelijk om de praktijk te verklaren.

  • Activerend: Binnen de opleidingsonderdelen worden steeds bruggen geslagen tussen wetenschap en praktijk. Je leert niet alleen “over”, maar ook hoe je zelf kan participeren. Je krijgt bijvoorbeeld zelf mediatraining.

  • Multidisciplinair: Deze opleiding situeert zich op het snijpunt van verschillende tradities wat een boeiende mix oplevert van communicatiewetenschappen, politieke wetenschap en andere disciplines.

  • Modulaire opbouw: De opleidingsonderdelen worden georganiseerd in volledig gescheiden modules. Er zijn gescheiden blokken met hoorcolleges, seminaries en de masterthesis.


Zie voor meer informatie de Master Politieke Communicatie sectie op officiele website van de Universiteit AntwerpenMaster Politieke Communicatie - Departement Politieke Wetenschappen - Departement Communicatiewetenschappen - Faculteit Sociale Wetenschappen
Universiteit Antwerpen
2017-2018
Sitebeheer - Webdesign